skip to Main Content

Wilco B.V. staat bij Stichting PRN geregistreerd

Recyclingbeheerbijdrage

Wilco B.V. staat bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geregistreerd staat als ‘eerste ontvanger’, een producent of importeur van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN is de uitvoeringsorganisatie van producentenverantwoordelijkheid voor papier en/of karton dat geen verpakking is. PRN garandeert en bewaakt de inzameling en het hergebruik van oudpapier en –karton om zo de papierkringloop gesloten te houden. De systeemkosten (operationele kosten) van het PRN-systeem worden betaald uit een fonds dat wordt gevuld door middel van een jaarlijkse heffing (de recyclingbeheerbijdrage) bij de eerste ontvangers: het Verwijderingsfonds. Het PRN-systeem, en daarmee de recyclingbeheerbijdrage, is door de overheid verplicht gesteld voor eerste ontvangers door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring.

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft het tarief voor de jaarlijkse heffing vastgesteld op € 2,50 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst / geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De heffing heeft alleen betrekking op het eerste kwartaal van 2023, niet op de overige drie kwartalen. Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2024. Wilco is verplicht om deze bijdrage van de recyclingbeheerbijdrage door te berekenen aan niet-particuliere afnemers.

Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheerbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met de afvalbeheerbijdrage van Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor verpakkingen (zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl).

Met de recyclingbeheerbijdrage zorgen we er met elkaar voor dat schoon en droog oudpapier en -karton voor niet- verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled en dat dit verantwoord wordt naar de overheid.

Back To Top